Raphael'in Mısır Zodyağı - The Egyptian Zodiac - Laden Baygın
Astroloji, karma, felsefe, ezoterik ve okült konulara dair yazılarımı, çevirilerimi, videolarımı ve alıntılarımı bulabileceğiniz web siteme hoş geldiniz.
Zafer Özyiğit Troy Karma & Kehanet Astroloji Ekolü Sola Unitas Yaşam ve Takım Koçluğu

Raphael’in Mısır Zodyağı – The Egyptian Zodiac

Bu çalışma, Raphael’in Earthology  isimli eserinden astroloji öğrencileri ve sevenler için tarafımca çevrilmiştir.

Çalışma, Raphael’in kendisi tarafından Nil nehri üzerindeki Denderah tapınağından kopyalanarak revize edilmiştir. 8000 yıllık öngörü ve yorumlama teknikleri içeren bir yapı olduğu belirtilmiştir.

İyi okumalar dilerim:

“Ekli tablo aşağıdakileri içerir:

Yedi gezegene ait isimler, figürler ve her gezegene atanan tanrıların isimleri.

Antik Mısır, Asur, Kalde, Akad, Hindu, İbrani, Yunan, Roma ve İngiliz dilleri ve kültürlerine göre 12 burcun sembolleri ve isimleri.

Mısır’daki 3 mevsimin sıralaması ve isimleri.

Zodyaktaki tanrıların isimleri ve figürleri.

Haftanın günlerine karşılık gelen tanrıların isimleri ve figürleri.

Roma takviminde her aya karşılık gelen aziz isimleri.

Zodyağın 12 burcuna karşılık gelen tanrı ve tanrıçalar.

İnsanın yedi çağına atanan tanrılar.

12 melek, İsrail’in 12 kabilesi, 12 burca tahsis edilmiş şanslı taşların isimleri.

Kadimler tarafından kabul edildiği üzere Dünya merkeze yerleştirilmiştir.

 

Merkezdeki 7 ışınlı mavi yıldız haftanın günlerine karşılık gelen tanrıların isimleri ve figürlerini ve aralarda (ç.n: üzerindeki sarı bölge) Kıptice, Latince ve İngilizce dillerinde Mısır’ın büyük yedi tanrısını işaret eder. Çevresindeki kırmızı bölge büyük tanrıların amblemlerini gösterir; tanrıça Basht, yaratıcının amblemi olan kutsal böceği tutar ve zodyağın burçlarından birini işaret eder (ç.n: Yengeç burcu). Böceğin üzerindeki kırmızı disk güneştir, üzerinde her şeyi gören göz ve en tepede burcun Yunan zodyağındaki sembolü bulunur. Bu bölge, Temmuz ayına karşılık gelir, Roma zodyağında yengeç ile temsil edilir ve şu anda her ne kadar ilk burç Koç burcu olarak kabul edilse de yapıldığı 8000 sene öncesinde senenin başlangıcı (ç.n: doğal olarak zodyağın başlangıç burcu) olarak kabul edilir. Bu ay, “yaşamın Güneş’i” ile kutsanmıştır.

 

Özellikleri: Duygu, sempati ve bir yengeç gibi (bir şeyleri) kararlılıkla ve sıkıca tutmak. Aşırı hassas, bazı şeylerin üzerinden gelmekte zorlanan. Bir aslan kadar güçlü ancak bir bebek kadar zayıf. Kişi ev yaşamına ve karşı cinse bağlı olur.

 

Ağustos ayı için Güneş’in ışınlarını işaret eden uçuşan yeleleri ile bir Aslan, kuyruğunda bir kuş olan bir yılanın üzerinde durur ve kuyruğunda tanrıça İsis vardır. Tanrı Horus, Nil nehrinin sel baskınlarını sembolize eden su şişelerini elinde tutar. Bu ay, umudun ayıdır. (ç.n: Aslan burcu)

 

Özellikleri: Nezaket, cömertlik, cana yakın bir doğa, birçok farklı konuya eğilim, uyum yeteneği, hükmetmeyi sevme, çalışmak yerine sürekli plan yapmak. Tutkular tarafından yönetilen hırslı ve ileriyi gözeten bir doğa.

 

Eylül ayında bakire (İsis), ayazdan ve soğuktan ürperen bir aslanın üzerinde durur, her elinde başarı ve hasatın sembolü olan buğday başaklarını tutar. (ç.n: Başak burcu).  Boğa Apis başında durur ve onun da üzerinde oğlu, kutsal şahin Horos vardır. Hem Güneş hem de Ay ile taçlandırılan İsis aşağıda görülür.

 

Özellikleri: Titiz ve keskin bir zekâ. Başka insanların işlerine meraklı ve sevenleri eşleştirmeyi seven, sır saklayabilen, mükemmel planlama yapan, uyumlu kombinasyonları seven. Kimya ya da müziğe yeteneklidir ve asla ilaç kullanmamalıdır.

 

Terazi (Ekim) sağ elinde bir terazi ve sol elinde bir cetvel taşıyan adam ile temsil edilir. Siyah ve beyaz çizgiler birbirinden eşit şekilde ayrılan geceyi ve gündüzü temsil eder. Başının üzerinde bir ceylan koşar ve altında Horos yerleşmiştir. Bu ayda doğan kişi müziğe ya da konuşmaya yeteneklidir ve dengeli duyulara sahip olur.

 

Özellikleri: Gururlu, ciddi öngörü ve geleceği görme yeteneğine sahip ihtiraslı ve hükmeden bir yapı. Pozitif, kararlı, umutlu, heyecanlı ancak parasal konularda dikkatsiz ve başkalarından kolayca etkilenen.

 

Kasım ayında ayakları yılanlardan olan ve bir yılanın da bedenine sarılmış olduğu bir adam ellerinde asalar tutar (ç.n: Akrep burcu). Alt kısımda tanrı Amon, Güneş ile taçlandırılmıştır. “Dört başı mamur.”

 

Özellikleri: Bağlılık, azim ve sessizlik. Asla boyun eğmeyen, çok sabırlı; hem melek hem şeytan, ekstrem ve güçlü tutkuları olan. Kıyafetleri, egzersizi ve doğa sporlarını seven.

 

Aralık ayı kompozit bir gruptan oluşur; yukarı ve aşağı Mısır’ı temsilen Basht ve Anubis’in kafaları, ok ve yay taşıyan dişi bir sentuar bedeninin üzerinde; kanadın ucunda bir kuş oturuyor ve atın kuyruğu haricinde bir de koç kuyruğu var (ç.n: Yay burcu). Alt kısımda taç takmış İsis. Sentuarın hayvan tabiatı güçlüdür. Tüm hayvanlara verilen isimler bu karakterin farklı özelliklerinin sembolleridir.

 

Özellikleri: Sevgi ve iç gözlem. İyi hedefleyen ve hedeflediğini vuran. Kendi işine bakan ve sır saklayabilen. Fazla cömertlikten sorun yaşayan, hayvan sever, çok kararlı, aklından geçeni paylaşan, doğal bir kâhin.

 

Ocak ayında Anubis bir elinde sistrum(*) tutarken diğer eliyle keçiyi yönlendiriyor. Keçi balık kuyruğuna sahip (ç.n: Oğlak burcu).  Alt kısımda bir ibis (Thoth için), Amon’un boynuzları ve Nil suyu ile dolu bir şişe ile. Şifacı Asklepios. Akıl ve öngörü.

 

Özellikleri: Derin ve mantıklı düşünen, büyük iş girişimlerini seven, kitaplara adanmış, aklı yücelten, manuel işler yapmayı seven, dalkavukluktan nefret eden, doğal öğretmen, çok neşeli ve çok mutsuz, vicdan azabı çeken ve kaderci.

 

Şubat ayı Canopus’u sergiler. Su getiren. (ç.n: Kova burcu). Alt kısımda bir tanrıça cennet kubbesini destekliyor. Su tanrıçası İsis için kutsal. Zor konuları, sorunları çözme becerisi. İyi bir yardımsever.

 

Özellikleri: Ruh, hafıza, ayrıntılı bilgi, gururlu, tiyatroları ve tatil yerlerini (ç.n:mesire yerlerini) seven, büyük hipnotik güç, tuhaflıkları seven, karakteri doğru yargılayan, kişisel görünüme çok fazla önem veren.

 

Mart ayında İsis’in figürü balık bedeni ile sonlanır (ç.n: Balık burcu); sağ elinde bir gönye, sol elinde bir kuş tutar. Alt kısımda Horos ve bir domuz vardır. Metodik, hassasiyetle ve dengeli bir zihin ile çalışır.

 

Özellikleri: Duygu ve sessizlik. Gizli aşk. Kimin neye ihtiyacı varsa veren, arkadaşlarına yardım etmek için yaşayan. Tekamüle ulaşmak isteyen, gelecek hakkında endişelenen, sahip olduklarını bırakan, sürekli sorun arayan. Bu korkular genelde asılsızdır.

 

Nisan ayında kafasında ulu tanrı ve kral otoritesini temsil eden keçi boynuzları olan tanrı Amon bulunur (ç.n: Koç burcu). Bir Lotus üzerinde oturan Harpokrates (*).

 

Özellikleri: Doğuştan düşünür. Sürekli meşgul zihin, bilim adamı, kararlı ve idareci, ölesiye kavga etmek için can atan. Manyetik güç ve iyi bir akıl okuyucusu.

 

Mayıs ayı, Orius ve İsis’in amblemi olan hilal Ay içerisinde Güneş sembolünü taşıyan, ileri atılmış bir Boğa (Apis) ile gösterilir. Alt kısımda İsis, adeta cennetteymişçesine dizlerinin üzerine çökmüş. Kazançlı bir ay.

 

Özellikleri: Liderlik, ketumluk, arzu, doğuştan fatih, dış etkenler tarafından yönlendirilen, cömert, başkalarının yaralarını ve acılarını üstlenen. Sevgi ve dalkavukluktan beslenen. Bir boğa kadar öfkeli.

 

Haziran el ele tutulmuş kız ve erkek ikizleri gösterir. Erkeğin başının üzerinde kraliyet tüyü, kızın başının üzerinde evrenin tohumunu işaret eden bir yumurta bulunur. Üst kısımda bir yeniay, alt kısımda Horos’un sembolü bir şahin. Planlar ve aygıtlar hususunda verimli.

 

Özellikleri: Doğal bir karakter, kendiyle çelişen ve değişken bir yaradılış. Bencil olmayan, iyi kalpli, iyi para kazanan, ellerini iyi kullanan ancak çok fazla üstünkörü bilgiye sahip.

 

Sınırdaki 24 adet olan yuvarlak kırmızı noktalar günün saatlerini işaret eder ve Zodyak burcunun sol tarafından numaralandırılır.

 

Ortadaki yıldızın etrafında olan sarı kısım insanın 7 çağını kontrol eden tanrıları işaret eder:

 1. Ptah: İnsanın bedenini, dünyayı ve evrendeki tüm materyal yapıları büyüten tanrı.
 2. Neef (Kneph): Genesis’te bahsedildiği üzere çömleği insan formuna sokup diğer tüm formları üreten tanrı.
 3. Fra (Phra, Phraoah) ya da Rathe, Güneş Helios, Vishnu, Apollo ya da Herkül; büyümenin tanrısı.
 4. Khem: Ergenliğin keçi başlı tanrısı.
 5. Nerth (Athena): Nasıl ki Ptah bedenin ruhu ise Nerth de Dünya’nın ruhu. Bilgelik tanrıçası.
 6. Thoth: Bilgelik tanrısı. Her iki dünyanın lordu (yaşayan ve ölü ruhlar).
 7. Ank ya da Anubis: Ölümsüz ruhun tanrıçası. Sağ elinde tau cross, yani asla ölmeyen ruhun sembolünü taşır. Bu yapı altında doğanların dine yönelimleri olur.

 

Geç yaşlar, insan ırkının babası ve hakimi (yargıcı) olan tanrı Atum ile bağlantılıdır ve Yunan mitosundaki Herkül gibi batan Güneş ile sembolize edilir.

 

Antik Mısır’da 3 sezon vardı:

 1. Suların sezonu; Temmuz ortasından Kasım ortasına (4 ay)
 2. Bitkilerin sezonu
 3. Meyvelerin sezonu ve bu 3 sezon şemadaki siyah üçgen ile işaret olunur.

 

Haftanın 7 gününün tanrıları:

 1. Cumartesi – Set ( Satürn)
 2. Pazar – Ra (Apollo)
 3. Pazartesi – Chonsoo (Ay tanrıçası Artemis)
 4. Salı – Amon (Büyük tanrı Deus, Jüpiter)
 5. Çarşamba – Aubo, Anubis’in habercisi (Hermes)
 6. Perşembe – Anhor savaş tanrısı (Mars)
 7. Cuma – İsis aşk tanrıçası (Venüs)

 

En dıştaki beyaz çizgide ise İsrail’in 12 kavminin isimleri vardır. Bunlar aynı zamanda kişinin koruyucu meleğini de işaret eder. (Sağ kısımdaki koruyucu melek, sol kısımdaki kabileyi gösterir).

 

Her bir kişinin şanslı taşı, sarı bölümde ve burcun sol kısmında işaret edilir.”

Görüldüğü üzere bütün farklı kültürlerde aslında bilgi aynıdır. İsimler değişse dahi verilen bilgiler benzerlik taşımaktadır. Kadim Mısır uygarlığı birçok üstadın inisiye sürecinin başlangıç noktası olması ile de son derece önemlidir.

 

Sevgiler,

Laden

 

(*) sistrum: Mısır’a ait bir çalgı.

(*)Harpokrates: Helenistik dindeki sessizliğin, sırların ve mahremiyetin tanrısı.

 

Kaynak: Earthology – Raphael syf. 92-99

Çeviri: Laden Baygın

24.12.2021 – İzmir

 

 

 

 

 

Yorum yok

Yorum Yaz

Mars Mantra Önceki Yazı
. Sonraki Yazı